Senaste inläggen

Av King Beat - 11 december 2010 20:48

Var inne på en blogg igår där bloggaren skrev om sin åsikt kring religionens betydelse inom diverse områden. Jag delade bloggarens åsikt och fick samtidigt lust att själv skriva lite om min åsikt inom ämnet.


Jag är inte religiös på något vis. Med det menar jag inte att jag totalt saknar tro på någonting, men jag knyter mig inte till någon speciell religion. Jag tror inte på någon allsmäktig högre makt utan brister och jag tror inte att någon skapade Universum för ett par tusen år sedan, för att sedan placera sin son på en liten planet i Universum för att utföra mirakel. Jag har läst en hel del religion av olika anledningar vilket gett mig en del kunskap om våra största religioner, men jag kan för allt i världen inte hitta annat än rena sagoberättelser. Det finns dock ett undantag och det är Buddhismen som, även om det finns mycket jag anser icke trovärdigt här också, är det levnadssätt eller religion jag anser mig stå närmast.


Eftersom detta ämne är för stort att behandla genom ett blogginlägg tänker jag fokusera mig på en av våra största religioner Kristendomen. Då Islam och Judendomen är grundade på samma grunder så kommer de också beröras.  Dessa tre religioner är resultatet av en och samma religion som splittrats och idag ses som tre skilda religioner, då dessa religioners ursprungliga skrifter tolkats i olika kulturer. Jag accepterar att människor tror på olika saker och en stor del av Världens befolkning föds i områden och kulturer där människorna ser sin religion som något vetenskapligt. I dessa kulturer växer barnen upp med sin religion som grund för sin historia på samma sätt som vi i detta land får lära oss historia baserat på vetenskap. Det är ju i alla fall vad VI tror även om vi kan vara grundlurade vi med, men det är en annan fråga. Dessa människor har svårt att välja sin tro då de aldrig får möjligheten till en inblick i något annat än just den sanning de fått lära sig och hur ska man kunna tro på något man aldrig fått presenterat för sig? Vad jag inte förstår är människor i västvärlden som än idag tror att Gud skapade Universum för några tusen år sedan?


Det finns alltså människor som anses friska som verkligen tror på en osynlig varelse bland molnen, som ser alla människors minsta rörelse hela tiden, dygnet runt sedan tusentals år tillbaka. Denne allsmäktige varelse är genomgod och saknar brister. Han har gjort en lista på tio saker han tycker är fel och denna lista ska människan som han skapat följa. Den stackare som bryter mot någon av hans tio regler bli skickade till ett väldigt speciellt ställe fyllt av olidlig värme, eld, rök och ondska. Där får den stackars saten tillbringa sin tid med att lida genom tortyr, smärta, hemska skrik och gråt, I ALL EVIGHET!!! MEN........ HAN ÄLSKAR DIG!


Låter det ok? Den allsmäktige och genomgode mystiske varelsen som saknar brister straffar människor som bryter mot hans regler på ett sätt som får elektriska stolen att likna ett spa-besök!? Denne allsmäktige psykopat skapade ju även människan. Han skapade människan med den goda egenskapen att kunna välja själv. Det var ett smart drag måste jag säga för det rättfärdigar hans ambivalens, när vi frågar oss hur han som är allsmäktig kan låta majoriteten av hans skapelse Jordens befolkning lida, i något som nästan skulle kunna jämställas med hans speciella eldställe...


Det påstås även att han gjorde en oskyldig flicka gravid på något sätt och fick en son för drygt 2000 år sedan. Han fick namnet Jesus och han hade magiska krafter och kunde utföra underverk. Han gjorde att blinda började se och han sprang omkring på vattnet, utan att sjunka. Jag kan inte bestrida att Jesus existerade, men jag tvivlar starkt på de trollkonster och partytrick han sägs ha utfört.


Så hur uppstod Kristendomen då? Hur kan någon bara hitta på allt i en så stor och trovärdig bok som Bibeln om det inte är Guds ord? Jo det beror på att det innan Jesus poppade upp, redan fanns ett femtiotal liknande historier om sådana som honom. Vissa av dessa historier är skrämmande lika, näst intill exakta! Redan 3000 år f.kr fanns det en kille i Egypten vid namn Horus som var född den 25 December.... av en oskuld. Han besöktes av tre smarta farbröder, kunde trolla, hade 12 lärjungar, blev dömd till döden, korsfästes och återuppstod efter tre dagar! Samma sak gäller Attis, som föddes i Grekland 1200 f.kr Dionysus, även han från Grekland, föddes 500 år f.kr och samma sak gäller honom med skillnad att antalet dagar tills han återuppstod efter sin död är okänd. Mithra från Persien föddes 1200 f.kr och han uppfyller samtliga likheter som Jesus, Horus och Attis. Listan kan göras längre med t ex Krishna från Indien, född 900 f.kr och till och med vår fornnordiska Gud Oden har flera likheter med de andra. Till exempel kallades Oden även för Jolner och var Julens Gud (Jol betyder Jul på fornnordiska) på vikingatiden och den fornnordiska mytologin härstammar från germanska skrifter daterade ca 200 år f.kr Jesus är en av de yngsta i gänget så därför blev det han som fick äran att bli en av huvudpersonerna i en av nutidens största religioner.


Den gemensamma nämnaren med födelsedatum, besöket av de tre männen, lärjungar, korsfästning och återuppståndelse finns det förlaringar till. Dessa förklaringar är klart mer övertygande än vad som står i Bibeln och jag ska förklara detta närmare, men först måste jag förklara lite om Bibeln. Bibelns två testamenten, det gamla och det nya, är nästan lika olika som två olika religioner. I GT beskrivs en stenhård, blodtörstig och hämdlysten Gud som beordrar sitt folk att offra både sig själv och sina familjer för att bevisa sitt engagemang och tillgivenhet. GT är fyllt av folkmord och andra oetiska handlingar i Guds namn. Denna del av Bibeln utreds vidare i den äldsta av våra stora religioner Judendomen, genom deras heliga skrift Talmud. Här finns inget att läsa om Jesus förutom att han föds ca 7 år f.kr!? Däremot finns det en hel del andra och ännu mer totalt obegripliga berättelser som folk ännu idag går på. NT som dagens kristendom till största del bygger på, beskriver en mycket mildare och mer förlåtande Gud och här finns också sagan om Jesus. Även om man i NT försökt göra Gud till ett gott väsen är även NT fylld av oetiska texter. Slaveriet rättfärdigas och Jesus uppmanar slavägarna att piska sina "tjänare" om de är stygga. Kvinnliga präster är något som är helt otänkbart och homosexuella straffas med att skickas till värmen i all evighet. Just detta anser jag är det största moraliska problemet med NT och hela den kristna tron. Att oliktänkande straffas på ett sätt som är så obeskrivligt grymt, men ändå ser de kristna sin Gud och Jesus som de godaste ting utan brister?


Är Bibeln en samling skrifter där författarna beskriver sin samtid, ungefär som ett historiskt dokument? Nej det är det inte! GT:s texter är daterade från ca 500 år f.kr tills ca 100 år e.kr, men beskriver vad som hände från att de kristna anser att Universum skapades, dvs ca år 3950 f.kr, tills ca 14 e.kr Det finns alltså människor i västvärlden som på fullaste allvar tror att Universum skapades för mindre än 6000 år sedan!? NT är berättelsen om Jesus uppkomst och fall och tiden kring detta. Det som är lite konstigt med det hela är att det äldsta evangeliet i NT är daterat till ca 70 e.kr och den yngsta texten kom till runt 250 e.kr Historien om Jesus och hans underverk är alltså författad av folk som aldrig ens sett honom live!?


Bibeln kan därmed knappast ses som en trovärdigt skriftsamling. Dels då dess skrifter är skrivna långt efter den tid de beskriver, men också på grund av att dessa skrifter är utvalda och handplockade av några personer runt år 300 e.kr Exakt hur många skrifter de hade att välja mellan är såklart okänt men de 66 bästa av de gissningsvis tusentals skrifterna valdes ut och bildade Bibeln med Gamla och Nya testamentet. En annan uppgift som jag tycker är lite störande är att NT:s texter ursprungligen är författade på koiné, som är ett språk man använde i Grekland. I Betlehem där Jesus föddes talade man dock Arameiska som var ett stort internationellt språk vid den tiden. Bibeln är full av motsägelsefulla uppgifter och moraliska problem. Jag har nämnt några och kan omöjligt nämna alla men jag tänkte nämna en till som är tänkvärd. Som jag skrev tidigare beskrivs Gud som en ganska elak typ i GT, där han t ex ogenerat beordrar en stackars man att slå ihjäl sitt barn för att visa respekt inför Gud. Detta försöker man fixa till i NT genom att beskriva honom som ett mycket gott och förlåtande väsen. Hur kan detta vara förenligt med det kristna påståendet att Gud per definition är god men hans natur är oföränderlig?


Slutligen ska jag förklara vad Kristendomen och de ca 50 andra och äldre religioner egentligen bygger på. Människan har i över 10 000 år dyrkat solen och förr såg många kulturer solen som en form av gud som gav liv. Solen har lite speciella egenskaper som kan förklara datumet för Jesu födelse (samt de som företrädde honom), de tre vise männen, tolv lärjungar, korsfästningen och uppståndelsen. Vid tiden kring Jesu födelse, alltså 25 December, inträffar något som vi kallar vintersolståndet. Detta innebär att solen står som lägst på himlen kring detta datum och detta är årets mörkaste dagar. En stjärna vid namn Sirius,som är den starkast lysande stjärnan, bildar vid denna tid tillsammans med stjärnbilden Orions bälte (tre stjärnor i en sned rad) en rad med fyra stjärnor. Denna rad pekar vid vintersolståndet mot den punkt där solen går upp nästa dag. Sirius kallades förr "stjärnan i öst" och Orions bälte kallades "de tre kungarna". Solen flyttar sig mellan midsommar och vintersolståndet gradvis söderut och hamnar på så sätt lägre och lägre på himlen denna period. Runt den 22:a December slutar den plötsligt att flytta sig i sydlig riktning och står stilla i........ just det, tre dagar! Under denna tid är solen i ett läge att den ingår i stjärnbilden "crux" som är synlig i breddgrader där dessa heliga gestalter härstammar från. Därefter flyttar sig solen en grad åt norr för att sedan "återuppstå" på himlen och ge allt ljusare dagar en period.


Jesu födelse, korsfästningen och uppståndelsen efter tre dagar är alltså en misstolkning av ett helt vanligt och återkommande naturfenomen!! Det samma gäller lärjungarna som är en misstolkning av konstellationen vi känner till som Zodiac. En Zodiac delas in i tolv delar som vi i dagligt tal kallar stjärntecken. Dessa kretsar kring solen i Zodiak. Detta blev alltså tolkat att solen med sina tolv stjärntecken som kretsade kring den, blev till Jesus och hans 12 lärjungar. Ok, det här sistnämnda är inte faktamässigt vedertaget men det är en ganska trovärdig teori.... Om man jämför med Bibeln...


ANNONS
Av King Beat - 14 oktober 2010 04:54

I år gick jag emot mina principer totalt genom att vägra gå och rösta. Många blev förundrade och vissa blev faktiskt ganska upprörda för att jag, som är så politiskt insatt och alltid kämpat för eller emot olika aktuella tillstånd runt om i  världen med politiska undertoner, vägrade gå till valurnorna när det var dags att rösta. Kalla mig dum, soffliggare eller vad ni vill, jag tar inte åt mig, även om ni har väldigt fel. Dum är jag inte, det är jag ganska övertygad om och soffliggare är jag inte heller då jag aktivt valde att bojkotta detta val för att på ett demokratiskt sätt visa mitt stora missnöje över svensk politik idag, på ett nytt sätt som jag tror var mer effektivt än att gå och rösta blankt. Jag kan givetvis ha fel, men jag tror att jag genom denna handling visade mitt missnöje på ett tydligare sätt än om jag gått och lagt en blank röst. Jag har åtminstone fått större gehör av några hundra personer som på olika sätt ställt sig frågande till mitt handlande, genom att få förklara mitt syfte med detta och det är enligt mig tillräckligt att få mig övertygad att jag gjorde helt rätt.


Enligt mig är Sverige med sin blockpolitik en tvåpartisregering. En tvåpartisregering med en tillkommande underdog kallad Sverigedemokraterna som lyckades komma in i riksdagen med runt 6% av Sveriges röstberättigade som stöd. Sd är demokratiskt invalda i vår riksdag nu men mobbas och blir utfrysta av de övriga partierna i vårt demokratiska land. Missförstå mig inte och tro att jag gillar detta parti med en agenda uppbyggd på rasistiska undertoner, men nu har Sverige satt sig i en sits där människor visade sitt missnöje genom att rösta på Sd och då anser jag att vi får försöka göra det bästa av situationen istället för att på ett odemokratiskt vis frysa ut och bojkotta dem. Detta odemokratiska handlande får mig att tappa hoppet ännu mer om Sverige. Varför ska bara de frysas ut? Det finns andra partier som har skruvade åsikter om människor de inte anser hör hemma i samhället. Vi har t ex Kristdemokraterna med sina motbjudande fördomar om homosexuella och Vänsterpartiet och deras fördomar mot överklassen, Moderaterna baserat på deras fördomar mot fattiga och sjuka samt vi har Feministiskt intitiativ, även om de lyckligtvis gjorde fiasko även denna gång och inte lyckades komma in i riksdagen på långa vägar, med sina fördomar om män! Är det inte bättre att låta dem tala och visa vad de har att komma med för att sedan på ett demokratiskt sätt få bort dem ur riksdagen, än att bojkotta dem och inte låta dem få något utrymme? Gör vi så kommer ju folk även i fortsättningen tro att de är en samling människor med enbart goda avsikter som de vill framhäva sig och även i fortsättningen rösta på dem. Låt dem tala och göra bort sig så är jag övertygad om att de enbart får sitta kvar denna mandatperiod. Om de, som de själva påstår, inte är ett rasistiskt parti, varför inte låta dem försöka bevisa detta?


Många av "delparitierna" i vår tvåpartisregering har undertoner som åtminstone för mig är ganska skrämmande. Jag hade faktiskt tänkt rösta. Jag hade tankarna på att eventuellt rösta på Mp då de hade chansen att påverka utgången mellan båda blocken, men då taktikröstning inte är min grej så strök jag det alternativet. När jag sedan fick läsa några rader på Mp:s hemsida blev jag ganska nöjd över att ha låtit bli. Så här står det: Miljöpartiet de gröna är ett feministiskt parti. [...] Vi värderar kärlek och livskvalitet framför materialism och pengar. Det är provocerande i en värld där mer maskulina värden har fått prägla samhällsutvecklingen och politiken. Som ett feministiskt parti är vårt uppdrag att med politiska verktyg motverka könsmaktsordningen. Den är roten till både hur kvinnor som grupp är underordnade män som grupp i inflytande och resurser.

 

Va!? Var jag verkligen inne på rätt sida? Jag var nästan övertygad om att någon lyckats länka Mp:s sida till ett annat mansföraktande partis hemsida! Tydligen är jag alltså en förtryckadnde materialist bara för att jag är man även i  Mp:s ögon? Miljöpartiet säger sig annars vara ett humanistiskt parti som står för jämställdhet men detta tyder ju ganska starkt på att de baserar sin jämställdhetspolitik på feminism! Fel, fel,fel.....!! De är inte ett dugg bättre än Sd som påstår att de inte är rasistiska! Jag är glad över mitt val att inte gå och stödja något av våra skitpartier med underliggande och mer eller mindre dolda mål i sina partiprogram!

 

Jag vill slutligen klargöra att detta inlägg inte ska tolkas som att jag stödjer Sd på något sätt och till alla som verkligen tycker att Sd för en sund politik vill jag säga: Ni är och kommer alltid vara en bunt idioter med inhumana åsikter i mina ögon! Men nu är ni tyvärr invalda och ska behandlas som alla andra invalda.

 

Piz aot//Faktamannen

ANNONS
Av King Beat - 15 augusti 2010 20:12

Suck. Jag har knappt varit här på en vecka och när jag tittar in möts jag av miljarder fjortisbloggare? De verkar ha gjort revolution och tagit över stället och när jag kollar på alla bloggar i "rampljuset" är det väldigt få erbjudanden som lockar. Majoriteten av dem är särskrivande fjortisar som gör tafatta försök att locka till sig läsare genom att verka mystiska, utmanande eller provocerande för att sedan avsluta sin reklamkampanj med ett "kommentherah snällah, tihitihi...."?


Någon (förutom jag själv) verkar anse att jag besitter sådan kunskap att jag ska ha en frågelåda på min sida. Inget större fel i det förutom att jag gärna skulle vilja vara med och bestämma vad som finns på MIN blogg!? Är det verkligen möjligt att någon gått in och planterat frågelådan på min sida eller hur går det till? Jag har visserligen frågat några med denna funktion hur de fick den men jag visste inte att jag riskerade att någon slängde den på mig utan förvarning?


Jag fick också se att jag har lyckats vinna ett par priser den senaste veckan. Det är någon sorts vandringspokal som vandrar runt här på bloggplatsen vad jag förstår? Det var ju kul och det tackar jag för men jag tror inte att jag kommer haka på kedjan. Men jag uppskattar som sagt att jag fick priset av de personer jag fick det av...  

Av King Beat - 6 augusti 2010 21:04

Idag när jag satt och slösurfade hamnade jag på en sida där dödsstraffet diskuterades. Självklart blev jag nyfiken på detta även om jag vet hur en stor del av Sveriges befolkning tänker i denna, samt många andra frågor. När jag läste alla kommentarer fick jag se en kommentar som någon vid namn Henning så fyndigt hade författat:


"Personligen anser jag att det är etiskt försvarbart att staten kan ta en människas liv, i åtanke att skydda folket. En person som berövat en annas liv har gjort sig själv oförtjänt av att leva. Ser dock inget fall de senaste femton-tjugo åren där en brottsling övertygat mig om att denne fortfarande är kapabel att orsaka lidande efter att ha suttit inne maximalt antal år i fängelse. Tydligare fall finns i USA bland de välkända massmördarna. Vi borde aldrig avskaffat dödstraffet, och definitivt inte skrivit in dess förbud i grundlagen, då det kan bli aktuellt i framtiden. Så ett införande idag - nej. Etiskt försvarbart - Ja"


Ja vad säger man? Även om Henning bevisligen inte är någon djupsinnig och skarp funderare, trots att han försöker ge sken av det, tycker jag att han borde skämmas lite? Jag var nästan tvungen att skriva ett svar till Henning, så jag gjorde det och jag översatte även hans kommentar där det var lite oklart. Svaret lyder:


"Har lyckats läsa igenom de flesta kommentarer i tråden och åter igen fått mina fördomar bekräftade, vilket gör dem ännu närmare att äntligen bli vedertagna fakta. Sveriges befolkning har låg IQ, ser vår kvällspress  som deras stora informationskälla och ser upp till USA. Då jag omöjligt kan citera alla idioter, citerar jag endast en av de största idioterna som på ett bra sätt sammanfattar den svenska medborgarens pinsamma inkompetens och bristande förmåga i konsten att tänka.

 

Henning? Var påvisar du det etiska i din artikel om "etisk försvarbarhet" när det gäller dödsstraff? Vet du vad "etiskt försvarbart" betyder? Har du tagit dina stora kunskaper från Wikipedia igen? Jag måste be dig sluta med det, då Wikipedia INTE är ett uppslagsverk med fakta, då det är en skitsida med information skriven av sådana som dig, dvs idiot-svenskar med en önskan att de hade en högre IQ än en medelsmart elvaåring.

 

Majoriteten av Sveriges befolkning består tyvärr av dessa människor. De absolut värsta i denna grupp är män i 50-60 års-åldern som jobbar på ett bygge eller lager. Inte sällan heter de (som alla vet) Ronny, Jonny, Conny eller är stolta innehavare av andra liknande "y-namn". De är värst för att de har åsikter som de anser är fakta och som inte kan ändras. Typexemplet Henning har fått sin sex-raders kommentar översatt av mig då den var omöjlig att förstå innan. Han har också fått några kommentarer och frågor han gärna får förklara.

 

Henning säger att det är "etiskt försvarbart att staten kan ta en människas liv, i åtanke att skydda folket"? Behöver jag förklara det konstiga med denna mening? Jag kan väl säga att återfallsrisken för mördare, att återfalla i grov kriminalitet, är minimal i Sverige efter avtjänat straff. Du påstår annat och var tar du din info ifrån? Detta står inte ens i Wikipedia så om du kan vara snäll att slänga in någon källa. Jag tar inte med någon källa då mina uppgifter är så kända att t om sådana som du borde känna till dessa. Annars får du använda dina kunskaper i att "googla".

 

Vidare säger Henning: " En person som berövat en annas (annans, reds anm) liv har gjort sig själv oförtjänt av att leva". Jasså? Du menar verkligen detta? Menar du alltså att alla som dödat någon ska dö själva? Säger du inte emot dig själv en liten gnutta här? Försök att tänka lite Henning. Tänk så att det knakar.

 

Du slänger också in "Ser dock inget fall de senaste femton-tjugo åren där en brottsling övertygat mig om att denne fortfarande är kapabel att orsaka lidande efter att ha suttit inne maximalt antal år i fängelse"? Förutom att detta bevisar att herr Henning egentligen heter Ronny, är 55 år och jobbar på PEAB försöker han framhäva sig som intellektuell och läskunnig. Denna mening var otroligt svår att översätta då jag verkligen inte fattade vad han ville säga? Jag tror han menar att mördare är elaka och blir inte snälla bara av att sitta i finkan, även om han påstår det motsatta? Om det är så du menar undrar jag hur många långtidsdömda du har följt genom åren? Hur många av dessa har du följt efter de avtjänat sina straff?  Jag gissar på att du noggrant studerat samtliga brottslingar de senaste 20 åren eftersom du verkar uttala dig om samtliga brottslingar.

 

Du droppar sedan det roligaste påståendet jag sett på hela internet!? Du påstår att du känner till exempel från ditt drömland USA där massmördare blivit fria och fortsatt massmörda efter att de suttit av ett MAX-STRAFF!!?? HAHAHA!!?? DU MÅSTE VARA FOLKPARTIST!? Kan du inte ge något exempel där du berättar om en Amerikansk massmördare som torskar, blir fälld för dessa mord och får maxstraff, kommer ut från sitt straff och sedan börjar mörda igen? Snälla bara ett av alla dina många tydliga exempel?

 

Att Henning avslutar sin historia med att skandera politiska slagord, där man verkligen förstår vad han menar för första gången är lite underligt, speciellt då han tänker och skriver lika briljant som en Folkpartist i hela sitt inlägg förutom just här? Folkpartister ropar inte "Ja" eller "Nej", de kan bara ropa "Njaä"...

 

Jag är - Mot!"


Tyvärr har Henning avböjt att medverka och har ännu inte kommenterat mitt svar, men jag hoppas han gör det. Hur kommer det sig att man ofta kan sätta likhetstecken mellan de som är Pro dödsstraff och uttrycket "redneck"? Jag kan föreställa mig en tvättäkta "redneck"  när jag läser Hennings kommentar till exempel. 

Av King Beat - 30 juli 2010 15:31

Att livet är orättvist känner nog de flesta människor någon gång. Det spelar ingen roll om du kallar dig feminist, kommunist, kapitalist eller smygonanaist, för vad du än kallar dig är vi alla människor. Enligt mig är människan ett djur. Ett djur som är lika mycket eller lite värt alla andra djur, men aldrig nöjer sig då vi alltid vill ha mer.  Det är nog inte många som lyckats undgå det lilla bråket mellan mig och någon som påstår sig vara en mycket kunnig och påläst feminist?  Jag tänker inte fortsätta med just detta mer än att säga att jag tycker det helt otroligt hur denne person lyckats få ett rykte som bloggvärldens intressantaste feministbloggare, enbart på grund av att hon skriver skojiga inlägg!?  Det krävs alltså ingen större kunskap inom området för att få en sådans titel, bara man skriver på ett fyndigt sätt? Då jag med säkerhet vet att hon gjort sig av med en handfull läsare genom att till exempel nedvärdera oskyldiga människor samt bevisa sin okunskap inom ett flertal områden är jag ganska nöjd, även om jag hoppas att fler vaknar upp och granskar hennes påståenden med kritiska ögon. Tillägg: Efter ett tips från en läsare tittade jag in på "feministens" blogg och fick se att det krigas rejält där och hon bombas med kommentarer av några mycket väl insatta personer! Det är otroligt pinsamt att stå utanför och se hur hon bemöter kritik. Det verkar som att fler äntligen har uppfattat denna människas inkompetens och slutat kriga för henne, då hon har långt ifrån samma stöd som för ett par veckor sedan mot dessa mycket kunniga motståndare som hon försöker kränka med ungefär samma kommentarer jag fick, trots att dessa enbart visar hur okunnig hon är och att hon slarvar igenom kommentarerna hon svarar på? IGEN??


Problemet med dessa bloggare, dvs okunniga feminister, är att de lyckas få debatten vriden så att män ses som problem, i stället för att fokusera på verklig jämställdhet. Med detta menar jag den jämställdhet de borde sträva efter, alltså att ingen ska bli särbehandlad eller previligierad på grund av sitt kön, även om jag ser det viktigare att sträva efter att ingen oavsett något blir särbehandlad eller priviligierad. Tyvärr kan inte dessa feminister göra detta då de ödslar all sin energi åt att skriva felaktiga inlägg med en attityd där det är okej att skämta, nedvärdera och smutskasta män på ibland helt oacceptabla sätt. De radar gång på gång upp snedvridna faktarutor, som för en normal svensk utan förmåga att granska kritiskt, får män att likna svin som systmatiskt förtrycker kvinnor.


Ibland halkar jag in på någon blogg skriven av en feminist, där denne rabblar upp statistik för att "bevisa" hur snett könsfördelat saker och ting är. De absolut vanligaste påståendena och siffrorna, som i princip alltid nämns är att 70-80% av alla flyktingar är kvinnor eller barn, siffror om könsstympning på småflickor och siffror kring något som heter "mäns våld mot kvinnor"!? Det sistnämnda är en benämning på de fåtal män som är kvinnomisshandlare, men som är väldigt kränkande för den absoluta majoriteten män som aldrig skulle slå sin partner! Denna benämning borde avskaffas och klassas som hets mot folkgrupp! Något som aldrig nämns är att män löper upp emot tre gånger så stor risk att utsättas för våld på allmäna platser jämfört med kvinnor. Att nära hälften att dessa angrepp utförs av kvinnor (SCB) är inte heller något som nämns? 


Att 70-80% av alla flyktingar är kvinnor eller barn är inte så konstigt då männen tvingas ut i krig och därmed missar sin chans att fly! Vad gäller könsstympningen av småflickor fattar jag inte hur feminister kan glömma att könsstympning av småpojkar är lika vanlig och lika brutal. Vad de också utelämnar är att det nästan alltid är en gammal mormor eller farmor (kvinnors våld mot småflickor?) som utför stympningen.


Då syftet med detta inlägg inte är att delta i tävlingen "Vem är det mest synd om", tänker jag inte nämna fler alternativa sanningar. Lyckligtvis kan jag se saker ur olika synvinklar och dra mina slutsatser efter att ha vridit och vänt på ett visst påstående ett tag. Annars hade nog jag varit feminist vid det här laget? Det finns inte ett enda fakta dessa okunniga feminister presenterar som inte har ett alternativt och mer logiskt svar till deras mansföraktande sanning! Tyvärr saknar majoriteten av Sveriges befolkning denna förmåga och tar in dessa vinklade fakta som totala sanningar. Om fler lärde sig att granska kritiskt skulle vi ha färre feminister och fler ekvivalister och humanister. 


Att jämställdeheten i Världen är dålig håller nog alla med om i varierande grad? När jag ser på jämställdhetsfrågan och fördelningen mellan män och kvinnor ur ett globalt perspektiv, anser inte jag att denna fråga är den viktiga? Blir jag tvungen att se den ut ett nationellt perspektivt måste jag säga att den är ännu mindre viktig!  Detta anser jag då jag vet att, av Världens alla tillgångar går 86% av dem till oss i Västvärlden. Då befolkningsmängden i Väst endast uppnår 20% av Världens totala befolkning anser jag att mer vikt borde läggas här istället. Det är orättvist att den absoluta majoriteten av Världens befolkning, alltså hela 80%, får nöja sig med att dela på ca 14% av våra samlade tillgångar!? De 20% av Världens befolkning som räknas till de allra fattigaste får gemensamt dela på 1,3% av alla tillgångar och resurser! Vi kan börja snacka om ojämn fördelning medan vi pissar i rent vatten, samtidigt som det finns  människor som dör av törst!? Vilket hån! Här spelar det ingen roll om du är man eller kvinna och svält tar ingen hänsyn till att en 4 månaders bebis dör! Möjligtvis bidrar detta sekundärt till att en något större andel kvinnor än män dör, vilket självklart är orättvist, men att detta är männens fel vilket dessa feminister inte sällan lyckas vinkla det till, kan jag inte hålla med om? Kvinnor har sämre förutsättningar och är sämre rustade än män vad gäller så allvarliga fysiska prövningar, men detta kan omöjligt vara männens fel? De som lider mest är dock barnen oavsett kön och det beror också på deras fysiska förutsättningar och varken på män eller kvinnor! De som vill kämpa för en rättvis fördelning mellan män och kvinnor måste börja i rätt ände och ta tag i ett antal underliggande problem, annars kommer total jämställdhet mellan män och kvinnor aldrig uppstå. Det viktigaste är att Jordens Människor blir jämställda i första hand!


Det har under dagen varit väldigt mycket trafik på min sida. Det konstiga är att flera personer har vart inne sex - sju gånger var och läst? Jag ser på min tracker som f.ö alla kan kolla, att samma ip nr är inne ett flertal gånger. Bli inte oroliga för detta då trackern inte outar några namn och det går inte heller att söka upp vem sitter bakom skärmen, då det bästa min tracker kan göra är att se vilken stad du surfar ifrån. Detta stämmer dock väldigt sällan då de flesta leverantörer använder dynamiskt ip. Men varför gå in så många gånger utan att säga något? Det finns kanske mycket intressant att läsa men att gå in sex- sju gånger på några timmar är lite udda? Speciellt om det är fem pers som gör det. Ni får mer än gärna gå in hur mycket ni vill och ni behöver absolut inte lämna någon kommentar, men då en mycket klok bloggare kläckte idén att jag borde ordna en e-mail adress dit de som önskar kan skriva, gjorde jag också så. Ni som kanske stör er på något eller vill lämna någon kommentar utan att riskera att synas här (?) får gärna skriva till faktamannen@hush.com.  Jag har för övrigt varit så duktig och snäll att jag tagit bort de flesta av era många logguppgifter från trackern, så just nu syns det inte lika väl vilka det är som springer in och ut.

Av King Beat - 24 juli 2010 10:46

"Du tror du vet, du tror du kan

Allt om kvinnor, allt om våra liv.

Men du vet inget, du tar ett jävla kliv.

Gubbe, snubbe, jävla man

Bäst du börjar springa

För här ser du en kvinna

Som hatar dig så mycke'

Vi ska slita dig i stycken!"


Den här barnvisan använder ibland Gudrun Schyman och hennes parti Fi sig av på sina träffar. Är det någon mer än jag som tycker de säger emot sig själv, gång på gång? Vilka är det de vill vara jämställda? Vilka ser de sig som offer under?


Måste kanske upplysa några människor att hat inte har något med jämställdhetsfrågan att göra. Jag hatar verkligen USA som förtrycker resten av Världen. Jag vill för allt i världen inte jämställas med dem då jag anser att detta lands befolkning är de minst begåvade i hela Västvärlden! Kanske är de ohotade Världsledare i konsten att inte kunna tänka!? Jag vill inte sänka mig till deras nivå. Jag vill självklart inte att dessa människoliknande varelser ska styra Världen och jag gör i princip allt jag kan (och vill) för att göra motstånd. Men kom inte och säg att jag kämpar för att vara jämställd dessa idioter?

Av King Beat - 18 juli 2010 15:56

Jag tycker mycket om musik. Musik är nog det intresse som betyder allra mest för mig och jag skulle gå under utan musik. Jag har alltid varit intresserad av musik. När jag var yngre kunde jag inte förstå att människor inte alltid gillade samma musik som jag gjorde. Av någon anledning som jag inte känner till har jag alltid gillat musik som många bara tycker låter jävligt illa? Av någon ännu underligare anledning hittar jag alltid, och har alltid funnit band som jag börjat gilla, men som ingen annan lyssnar på? Det gör mig inget idag såklart men det kunde vara jobbigt i tonåren, speciellt i de tidiga tonåren då jag inte hittat några andra som delade min musiksmak ännu. Detta var den tiden då alla andra jag kände lyssnade på "Tracksmusik" och annan dansvänlig musik som jag inte kunde gilla hur mycket jag än försökte. Jag fattade inte hur någon kunde tycka den musik jag gillade var dålig!? Hörde de dåligt eller ville de bara retas med mig, minns jag att jag tänkte på fullt allvar? Min mor har berättat att jag alltid ville spela upp en låt jag tyckte var bra för alla jag kände. Det kommer jag också ihåg då jag ville dela med mig av den bra musiken jag hittat och som de inte skulle hitta om det inte var för mig. Sällan gillade de vad de fick höra. Jag minns nästan ingen som gillade musiken, förutom min moster som är musiklärare och i alla fall ansträngde sig lite för att försöka hitta något bra i musiken. Hon lyckades nästan alltid hitta något bra i den eller så lådsades hon gilla musiken så jag blev nöjd?  Vad jag inte minns är att jag blev VÄLDIGT arg om någon inte delade min uppfattning i början? Jag minns mina känslor av besvikelse, men inte att jag blev så fruktansvärt arg. Vad jag gjorde då var att med våld hålla kvar personen i mitt rum där jag spelade min musik och låsa in personen!? Så gör jag sällan idag....


Ända sedan fjärde klass har jag lyssnat på punk, hard core och annan musik som går snabbt och låter aggressiv. Jag lyssnade inte enbart på aggressiv musik men jag föredrog den. Jag började lyssna på band som Dead Kennedys och Exploited i fjärde klass, vilket inte var speciellt vanligt som jag nämnt. Jag utvecklade och breddade smaken något även om alla andra tyckte att allt jag lyssnade på lät likadant. Jag böjade dock lyssna på The Smiths och U2 i femte klass vilket, även om de faktiskt räknades in i genren "punk", inte är speciellt hårt eller snabbt. The Smiths var jag ganska ensam att tycka om men U2 började allt fler gilla ju sämre de blev?


Nu skulle detta inlägg inte handla om min tid som liten stöddig punkare som inte tolererade att andra ogillade det jag gillade. Jag tänkte berätta om en av mina största hjältar. En musiker i ett mycket välkänt band som heter Red Hot Chili Peppers. De har nog de flesta hört men det kanske inte är så många som tänker på skillnaden i deras sound mellan åren 1992 till 1999, jämfört med före -88 och efter -99? Jag har aldrig vart någon större RHCP fantast. Jag gillade inte deras första skivor alls. Deras skiva som kom -87 tyckte jag det fanns någon bra låt på men deras skiva Mothers Milk från -89 och Blood, Sugar, Sex, Magic från -91 var fantastiskt bra, speciellt den sistnämnda. Sen  hände något. Eller snarare inget alls hände? Jag reflekterade aldrig över det då, men mellan åren 1992-1999 hördes nästan inget alls ifrån detta band, förutom någon mesig intervu på TV ibland, där de fjantade omkring och var muskliga och visade upp sin nye gitarrist Dave Navarro. Visserligen släppte de en skiva 1995 men jag minns inte vad en enda låt heter på den.  Det var först 1999 som jag började fundera på varför de först var ganska dåliga, sedan blev jävligt bra för att sedan bli sämre än någonsin och inte nog med det. De skulle helt plötsligt resa sig igen och bli fantastiskt bra, minst lika bra som -91 om inte ännu bättre, och detta hände med skivan Californication år 1999!?  Vad hade hänt? Hur kunde de vara så ojämna? Jag hade inte ens tänkt på att bandet, mellan åren 92 - 99 egentligen bestod av tre medlemmar och en vikarie på gitarr, som byttes ut med jämna mellanrum. Dessa år var åren då gitarristen John Frusciante INTE var med i bandet vilket verkligen hörs på deras sound. John F kom med bandet då han endast var 18 år 1988. Då han inte hade någon banderfarenhet alls var det ganska svårt att komma in i ett band som är på gränsen att slå igenom stort. Allt gick ju på tok för snabbt för honom då bandet funnits sedan tidigare och de andra medlemmarna var runt åtta år äldre. De andra hade också vart med från början och fått känna hur de växt.

John F började spela med RHCP efter att deras gitarrist Hillel Slovak tagit en överdos heroin och dött. John F som kände bandets basist Flea och var en stor musiktalang togs in som bandets nye gitarrist. Ingen i bandet var så klar i skallen att de blev rädda när deras kompis dött av en överdos. De fortsatte sitt knarkande i ett ökande tempo. John som var yngst gillade detta mycket. Han tyckte att Herion och Crack var det finaste som existerade och de var t om viktigare än musiken!? Dessvärre blev det för mycket för den unge och begåvad gitarristen. Han började bete sig alltmer underligt, t om för att vara medlem i RHCP, och blev allt mer sliten. Han började höra uppmanande röster och kände att han måste göra som dessa säger. Rösterna beordrade honom att han skulle hoppa av bandet och mitt under en pågående världsturne, med skivan Blood, Sugar, Sex, Magic, hoppade han av bandet när de befann sig i Japan och åkte hem. Året var 1992.


Hur det gick för RHCP under de år som följde har jag berättat. Vad som hände med John Frusciante är en riktigt tragisk historia. Han hade som sagt börjat ta stora mängder väldigt tunga droger. Det finns några intervjuer med honom från denna tid och dessa tragiska intervjuer, där en avmagrad lätt föråldrad 24 åring sitter på soffkanten med stora livrädda ögon, och dessa gör mig illa till mods. Hans utseende är totalt förändrat och det går inte att på något sätt att se att det skulle vara samma människa som den ganska tuffa, coola, självsäkra och muskulösa gitarristen i tidiga RHCP!? Han ville inte sluta med droger trots att han fick så svåra infektioner i sina sönderstuckna armar och överkropp att det blev sådan ärrbildning att han ser brännskadad ut på halva överkroppen!? Han dog ett par gånger, men lyckligtvis blev han återupplivad. Han drog omkring med en svår infektion i munnen som tillslut blev livshotande. Den botades genom att han fick dra ut samtliga tänder och ersätta med proteser! Vid ett tillfälle sägs det att han hittades livlös i sitt hus i L.A och hade han hittats någon minut senare hade han inte klarat sig. Han ska enl. uppgift (jag tror det är en aning överdrivet dock) endast haft 1/12 av sitt blod kvar i kroppen? Hur överdrivet det än är så var han illa där an i alla fall. Han fick ligga kvar på sjukhus ett tag och under denna tid gjorde hans polare Johnny Depp en film. Om John Frusciantes hus!? Filmen heter Stuff och är 11 minuter lång och visar ett hus fyllt av klotter på väggarna och inte en pryl i ordning? Syftet med filmen hoppas jag var att Johnny Depp var orolig för John och ville visa honom hur förjävligt hans hem var. Var syftet något annat än liknande det jag hoppas på, anser jag att Johnny Depp borde ta sina mediciner i lite högre dos och undvika att slarva.


De småsaker som hänt John var inget som fick honom att på allvar vilja lägga ner sitt knarkande. Inte allting i alla fall. Inte för alltid heller. Han la in sig på rehab vid ett par tillfällen men aldrig med syftet att bli HELT ren. Han ville bara ha hjälp med att lugna ner sig lite. John hade förstås dåligt med pengar då han använt sina miljoner till att köpa heroin och crack. Han hade visserligen släppt två soloskivor under dessa år som är så otroligt psykotiska att ingen som inte är psykotisk själv kan tycka de är vettiga?  Det finns en eller två låtar som är instrumentala och bitvis ganska bra.  De blev inga listettor förstås och jag tror inte de skulle platsa att ens komma sist på någonting heller? Han var nu en pank, psykotisk, kritvit och på andra sätt väldigt sjuk knarkare och även en föredetting på 27 år. Det finns någon hemsk intervju från denna tid, dvs -97 som jag tyvärr inte har hittat, men som sägs vara en avgörande faktor till att John gjorde ett sista försök till avgiftning. Inte heller denna gång la han in sig med syftet att bli HELT ren. Det räckte med att han lugnade sig lite.


Denna gång hade den panka John fått hjälp av sina rika vänner Johnny Depp m fl, att lägga in sig på ett rehab som anses vara mycket bra. Därmed även ganska dyrt vilket John tidigare inte haft råd med. Avgiftningen var inte ett dugg skoj har John berättat i efterhand. Även om han när han lades in "enbart" var beroende av crack, då han lyckats med den stora bedriften att genomgå en sk "cold turkey" för att bli kvitt heroinet! En "cold turkey" är att den som missbrukar och är beroende av en drog på egen hand genomgår en avgiftning utan medicinering eller läkarkontakter. Man "klipper" bara missbruket tvärt och tvingar sig att gå igenom skiten som följer hur jobbigt det än är och vad som än sker. Jag kan berätta att det är få som har karaktär nog att genomgå en sådan avgiftning och speciellt när det gäller heroin. John hade lyckats med detta och hållt sig ifrån heroin i snart ett år, vilket är en stor bedrift för en inbiten och svårt sjuk, halvpsykotisk blandmissbrukare med polare som Timothy Leary (Killen som ansåg att LSD borde vara en religion), Johnny Depp (som visserligen inte kör på så hårt och verkar vilja andra väl), River Phoenix (som iofs var död vi denna tidpunkt pg a en speedball-överdos) och även RHCP basisten Flea som var en flitig användare av heroin och även en av Johns bästa vänner fortfarande. Denna gång hände dock något som han inte räknade med.


När de första svåra veckorna i en avgifning passerat började John fundera. Detta gjorde han nu för första gången på nästan tio år med någolunda klar skalle. Han funderade på om han kanske skulle prova på att vara drogfri helt ett litet tag. Ju mer han funderade på det och ju friskare han blev desto självklarare blev det. Han hade bestämt sig när det var dags att skrivas ut att han skulle fortsätta i minst ett år som helt drogfri. Funkade det bra så fortsätter han så länge han orkar. John som tydligen är en mycket envis person lyckades ta sig ur sitt tunga missbruk han så nära avled av. Han lyckades komma till insikt. Han lyckades också få en förfrågan han önskade att han skulle få och det var så klart om han ville komma tillbaka till bandet igen. Ville han det skulle den fjantiga Dave Navarro som ändå inte gjorde någon nytta (det enda han gjorde var att reta upp mig) omedelbart få foten. John tackade självklart ja till erbjudandet. Han var klar med behandlingen 1998 och klev in i sitt gamla gäng som en frisk renlevnadsmänniska som sysslar med Yoga och meditation, är helnykter och drogfri, utsedd till Världens bästa gitarrist (så sent som 2008), ger fantastiskt bra intervjuer och sprutar ut musik.


Skivan Californication släpptes alltså 1999 och det var här jag började fatta att något hänt som gör att de först var ganska dåliga, sedan blev jävligt bra, sedan blev de plötsligt skit för att sedan sladda igen och bli fantastiska!? Snacka om bipolärt band? Anledningen är alltså att de blev dåliga för att John Frusciante inte var med! Sedan John Frusciante blev kvitt drogerna har han förutom som gitarrist i RHCP gjort en grymt bra solokarriär. Plockar man bort de två första stolpskotten, som han gjorde drogpåverkad för att enligt egen utsago få råd till knark, har han gjort drygt en handfull soloskivor varav fyra släpptes inom en tidsram på sex månader år 2004!? Det konstiga är att de är riktigt bra vilket sällan är fallet när någon spottar ut skivor som om det vore lättast i Världen. Som  Världens bästa gitarrist blir man självklart ganska eftertraktad, speciellt om man är något så ovanligt som drogfri i denna bransch. Därför har han gästat flera andra band på senare tid också. Ett av de bättre är enligt mig bandet Mars Volta där man tydligt hör John F influenserna.


John blev drogfri år 1998. Med tanke på att Flea och sångaren Anthony Kiedis blev kvitt sina herionberoenden år 2000 och 2001 är det ganska starkt av en människa som själv nyss blivit drogfri att inte trilla igen!? De intervjuer han ger är riktigt bra också. John är ganska spirituell och det har han alltid varit och nu när han är drogfri blir det riktigt underhållande när han totalt ogenerat sitter och berättar om saker ha vart med om och verkar tro ha hänt? Han kan dock driva med sig sina fans och bjuda på sig själv men det spelar ingen roll. När han pratar om det gör ha det med en frisk, glad och lysande blick, lugn röst och massor av svammel men med glimten i ögat och ett litet flin. Hans intervjuer kan nog göra vem som helst lugn och glad? Låter det motsägelsefullt. Det är det också. Hela han är fan en gåta och jag kommer rösta på honom i Jesusvalet jag ska införa. Men han är också en av Världens bästa människor vilket är kriteriet för att bli min idol......
Här följer några klipp. Det första är John som 20 årig spoling med lite attityd. Han är ju med i RHCP och märkbart stolt. Det andra är John endast fyra år senare, då han lyckats bli en psykotisk heroin/crack missbrukare. Just den kombon av droger är en MYCKET dålig blandning. Efter att ha sett detta kommer ingen prova den? Det är totalt omöjligt att känna igen honom både till sätt och utseende!? Detta klipp mår jag faktiskt dåligt av att se. Men i klipp tre blir jag glad igen. Här är han glad, frisk och ger ett lugnt intryck. Åter igen omöjligt att känna igen men denna gång på ett mycket positivt sätt. Klipp fyra är när Världens bästa gitarrist spontanjamar och improviserar lite lätt (?) med en av världens bästa basister. Jag är osäker på vilket år men tror det var 2006. Se och njut!

Av King Beat - 15 juli 2010 09:28

Kriget gick förlångt då "Feministen" saknade förmåga till det mesta. Hon ville som sagt locka mig till sin sida genom uppkäftiga påståenden, som inte stämmer. När det framgick att idioten var så dåligt påläst av den orsaken att hon saknade läsförmåga, föll allt för henne. Hon slängde ut Mig från sin AntiKrist och riktigt typiska låtsasfeminist blogg och förbjöd mig att komma dit!!?? Utan att svara på någon fråga? Ja tro det eller ej, utan att ens läsa vad jag kommenterat!!!???Kissie, förlåt att jag kallat dig dum.  Jag är uppriktigt ärlig nu. Snälla förlåt, för det finns damer som är mer än dubbelt så gamla som dig och beter sig sämre!? Det är sant, Du är faktiskt ganska bra tycker jag plötsligt?


Det värsta är inte att hon kastat ut mig. Hon har gett sig på en helt oskyldig människa då hon kände att jag var för svår. Hon började hacka på en av sina vänner som även är min vän. ENBART för att denna person vacklar lite i feministfrågan samt för att hon är min vän!!?? Hon råkar illa ut pg a att hon är vän med en enl. henne Antifeminist!!?? Jag hatar väldigt få personer i världen. innan denne person var de sex st. Idag är det sju! Det här kommer jag bara säga en gång och jag skiter i konsekvenserna. Du fär mer än gärna polisanmäla mig för hot. mitt IP nr är inte hemligt. Jag tänkte faktiskt på fullt allvar ge dig mitt tel.nr men inser att du kommer vara för feg för att ringa. Men lyd detta!!


      LYSSNA JÄVLIGT NOGA NU!!!!!!DET JAG GÖR NU ÄR JÄVLIGT LÅGT OCH DET VET JAG. DU DÄREMOT VERKAR INTE HA INSIKT I HUR DISTANSLÖS DU ÄR SÅ DÄRFÖR MÅSTE JAG INFORMERA DIG. LÄS NOGA IGENOM ALLT DIN JÄVLA DÅRE. FÖRSTÅR DU INTE ALLA BOKSTÄVER SÅ HÄMTA NÅGON SOM ÖVERSÄTTER FÖR DU BEGÅR ETT VÄLDIGT ALLVARLIGT MISSTAG!


JAG SKITER I ATT DU ÄR EN KVINNA. FÖR MIG ÄR DU INGEN MÄNNISKA ALLS. DU ÄR INGET LEVANDE DÅ DU ÄR SMUTS SOM JAG GÄRNA RADERAR FRÅN JORDENS YTA!! INGEN GÅR PÅ MINA OSKYLDIGA VÄNNER OCH SMUTSKASTAR DEM PÅ NÅGOT SÄTT. ABSOLUT INTE PÅ ETT SÅ FEGT SÄTT SOM DU!! VÅGA VISA MINSTA TENDENS TILL NONCHALANS ÅT DET JAG SÄGER!!!! JAG MENAR JÄVLIGT MYCKET ALLVAR SKA DU VETA DIN LILLA JÄVLA HORA!!!! TA BORT DITT SENASTE INLÄGG, BE DIN F.D VÄN OM URSÄKT (ANTAR ATT DINA F.D VÄNNER ÄR GANSKA MÅNGA). HON BAD OM ATT INTE BLI INBLANDAD. DU ÄR ÄR ETT MYCKET DÅLIGT VERKTYG FÖR FEMINISTREKRYTERARNA. DU SKRÄMMER IVÄG FLER ÄN DU LYCKAS REKRYTERA. TÄNK PÅ ATT MÅNGA DRAR ALLA ÖVER EN KAM. JAG GÖR DET INTE. JAG HATAR BARA DIG OCH DU ÄR DEN ENDA TJEJ JAG AVSKYR!


MIN BÄSTA VÄN RÅKAR VARA TJEJ. HOPPSAN? HON ÄR EXTREMSYNDIKALIST, HOMOSEXUELL OCH FEMINIST SÅ DET SKRIKER OM DET. DET HÄNDER ATT JAG BLIR ARG PÅ HENNE DÅ VI HAR OLIKA UPPFATTNINGAR OM FLERA SAKER. DET BLIR GANSKA HETSIGA DISKUSSIONER DÅ HON NÄSTAN ÄR LIKA HETSIG SOM MIG. DÅ KAN JAG SKRIKA HORA, FLATJÄVEL, RADIKALFEMINISTJÄVEL (SOM ETT SKÄLLSORD), BÖGJÄVEL (!!??ELLER..) M.M


HAR DU TRÄFFAT NÅGON FEMINIST NÅGON GÅNG? DE ÄR VÄLDIGT INTRESSERADE AV ATT LYSSNA PÅ ANDRAS ÅSIKTER. T OM MÄN!!?? DÅRE! VI HAR VART BÄSTA VÄNNER SEN VI VAR SMÅ. DÄRFÖR VET JAG MYCKET OM FEMINISM VILKET DU FICK FÖR DIG INTE VAR FALLET. VARFÖR ÄR EN STOR GÅTA DÅ JAG ALDRIG STÖTT PÅ DIG TIDIGARE, SOM TUR ÄR. MIN KOMPIS (TRODDE KANSKE JAG SKULLE SÄGA TJEJKOMPIS MEN MINA KOMPISAR HAR JAG SUDDAT UT KÖNSGRÄNSERNA PÅ, KILLE SOM TJEJ) ÄR EN RIKTIG FEMINIST, FAKTISKT, T OM DITT PARTI ERKÄNNER HENNE!? HON ÄR INTE VERKSAM I FI DÅ DE INTE HAR RIKTIGT LIKA RADIKALA UPPFATTNINGAR SOM HENNE I MÅNGA ENL. HENNE VIKTIGA OMRÅDEN. HON HATAR INGA MÄN ALLS. INTE PERSONLIGEN. DU SKULLE DÄREMOT BLI UTESLUTEN VÄLDIGT FORT OM DU VISAR DINA INFORMATIVA INLÄGG OCH KOMMENTARER. RIKTIGT MANNSFÖRAKT IBLAND VILKET FEMINISTERNA INTE VILL FÖRKNIPPAS MED OCH DE KÄMPAR HÅRT MED ATT FÖRSÖKA FÅ BORT FÖRDOMARNA OCH FÅ FOLK FÖRSTÅ ATT DE INTE ÄR SOM DIG! INSER DU ATT DU FÖRSTÖR FÖR DE DU KALLAR DINA? MIN KOMPIS HAR LÄST ALLT VI SKRIVIT. JAG MÅSTE ÄVEN ERKÄNNA ATT JAG FUSKAT LITE DÅ JAG HAR HAFT HENNE TILL HJÄLP MED NÅGRA MINDRE KÄNDA UPPGIFTER. DU SKRATTADE ÅT DESSA UPPGIFTER. INTE SÅ POPULÄRT KAN JAG SÄGA. DU FÖRSTÖR FÖR FEMINISMEN OCH DET ÄR SÅDANA SOM DU SOM SKAPAR FÖRAKTET. DESSVÄRRE ÄR NI NÅGRA FÅ SOM KALLAR ER FEMINISTER SOM FÖRSTÖR OTROLIGT MYCKET FÖR ALLA ANDRA, RIKTIGA OCH SERIÖSA FEMINISTER. DE SOM VET VAD DE ÄR, KAN FÖRKLARA OKLARHETER UTAN ATT BLI STÖTTA OCH UTAN ATT UTVISA, HÅNA OCH NONCHALERA DE SOM FRÅGASÄTTER. TA BORT DET DU SKRIVER OM DIN FD VÄN. VARFÖR ÄR DU HÄR PÅ BLOGGEN FÖR ATT HITTA FIENDER, SKAPA FLER SOM HATAR ALLA FEMINISTER FÖR ATT DE HATAR DIG, SAMT BETE DIG SOM EN PERSONLIGHETSSTÖRD FJORTIS MED MÅNGA F.D VÄNNER. TROLIGTVIS VÄLDIGT FÅ VÄNNER KVAR? SNART INGA LÅDSASFEMINISTER HELLER OM DU FORTSÄTTER SKÖRDA I DEN HÄR TAKTEN. DU ÄR BORTGJORD OCH HITTAR VI DIG SÅ SKA VI SNACKA. DET GÅR VERKLIGEN INTE ATT FÅ DIG ATT FÖRSTÅ ATT DU GÅTT PÅ TOK FÖR LÅNGT OCH DÄRFÖR MÅSTE DET BLI SÅHÄR. DU LÄSER JU INTE DET JAG SKRIVER SÅ VAD FINNS FÖR ALTERNATIV? MAN GER SIG INTE PÅ OSKYLDIGA SOM DU GJORDE. TOTALT IDIOTISKT!! VI SES.


NU BLEV JAG ÄNNU ARGARE PLÖTSLIGT! NU HAR DU ORSAKAT SÅ STOR SKADA DIN JÄVLA UPPVIGLANDE LÅTSASFEMINIST ATT DET VERKAR SOM ATT X HAR STARKA FUNDERINGAR PÅ ATT LÄGGA NER SIN BLOGG!!?? SNÄLLT! VAD FAN ÄR DU FÖR NÅT?? ÄR DU ANTIKRIST? JAG TROR INTE PÅ NÅGON RELIGION, MEN NÅGOT LIKNANDE MÅSTE DU VARA I ALLA FALL! S55 ÄR INTE SÅDAN DET VET JAG. HOPPAS DU VAKNAR S55. JAG TACKAR DIG ÖDMJUKAST SOM SÅRAR OSKYLDIGA SÅ PASS ATT DE TRÖTTNAR PÅ ATT VARA HÄR!? FINNS DET INGET SÄTT ATT FÅ DENNA JÄVLA IDIOT AVSTÄNGD?? DEN ENDA LÄSVÄRDA BLOGGEN ENL.MIG! 

   BELÖNING TILL DEN SOM GER MIG ANTIKRISTS SKALP (hur lågt de än må vara). SVÅR UPPVIGLIG MOT MINA VÄNNER BESVARAS MED HOT FRÅN MIG! FY FAN, VARFÖR SKULLE DU STARTA DENNA SKIT DIN JÄVLA ÅSNA??


Följ bloggen

Följ FAKTAMANNEN   Mannen som bara haft fel En gång, men det visade sig vara fel.... med Blogkeen
Följ FAKTAMANNEN   Mannen som bara haft fel En gång, men det visade sig vara fel.... med Bloglovin'

Skriv något kul!

Någon som vill köpa?

smygers

MediaCreeper

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se